👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نقش معلم در سند تحول بنیادین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نقش معلم در سند تحول بنیادین

در سند تحول بنیادین نگاه ویژه وممتازی به معلم شده است.دراین سند معلم به عنوان پژوهشگر واستاد شناخته شده است ونه کارمند،این یک تحول عمیق واساسی در تاریخ نظام آموزش وپرورش می باشد که اگر در عمل هم موفق شود نظام آموزشی به معنای واقعی کلمه متحول خواهد شد،چون ضامن تحول واقعی در آموزش وپرورش معلم می باشد.اگر بهترین محتوا،پیشرفته ترین امکانات وتجهیزات آموزشی در آموزش وپرورش پیاده شود اما معلم تغییر نیابد ویا معلم با آن محتوا وامکانات همسو نباشد تمام حرکات ابتر خواهدماند.

استاد لحاظ نمودن معلم در سند تحول بنیادین یعنی اینکه یک معلم قبل از اینکه معلم باشد پژوهشگر است،به عبارت دیگر پژوهشگری مقدمه معلمی است واگر معلم پژوهشگر نباشد نمی تواند معلم باشد واین همان نکته ای است که در سالهای قبل در نظام آموزشی ما از آن غفلت شده ومعلم را کارمند محسوب کرده بودن با این مقدمه این نکته روشن می شود که سند تحول بنیادین یک سند مترقی است که چشم انداز وافق نظام آموزشی را بسیار روشن وامیدوارکننده می نماید.اما آنچه در این برهه اهمیت دارد ونیاز به توجه بیشتر دارد چگونگی اجرای سند تحول می باشد که اگر اهمیت آن بیشتر از خود سند نباشد کمتر نیست.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اثرات صدا بر انسان دانلود پاورپوینت روشهاي صحيح مطالعه و يادگيري پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي پاورپوینت در مورد قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت و عوامل موثر بر آن