👈 فروشگاه فایل 👉

اصطلاحات ارایه های ادبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اصطلاحات ارایه های ادبی

آرايه هاي ادبي

آرايه هاي ادبي (صنايع بديعي) اين "صنايع بديعي"، عنواني قديمي است براي بخشي از هنرمنديهاي شاعران كه خارج از قلمرو وزن و قافيه بوده و به عنوان آرايشهايي براي كلام به كار مي رفته است.

ادباي قديم ما كوشيده اند هر چه از اين هنرمنديها در كار شاعران به چشم شان مي خورد، مدوّن كنند و در شاخه هايي از صنايع بديع بگنجانند و يا در صورت نياز، شاخه هاي جديدي براي آنها بتراشند. علم بديع نيز عنوان دانشي بوده كه براي دسته بندي اين صنايع و نشان دادن آنها در شعر به كار مي رفته است. شايد آنگاه كه علم بديع تدوين شد، ادبا پنداشتند كه خدمتي بزرگ انجام شده و آنان مي توانند به كمك اين دانش، شگردها و هنرمنديهاي لفظي و معنوي شعرها را قانونمند و مدوّن كنند و در اختيار شاعران قرار دهند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مديريت بحران و پدافند غيرعامل پاورپوینت در مورد نگاره های 1و2و3جلسه اول پاورپوینت پروپوزال مبانی نظری و پیشینه دانش تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف 30ص