👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 3

تعداد سوالات: 27

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

دارای 27 سؤال می‌باشد و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه‌گیری شده است و دارای 6 خرده مقیاس می‌باشد؛ عامل انتظار عملکرد یا سودمندی ادراک شده مشتمل بر 6 سؤال، عامل انتظار تلاش یا سهولت استفاده ادراک شده مشتمل بر 5 سؤال، عامل قصد رفتاری یا قصد استفاده مشتمل بر 4 سؤال، عامل نفوذ اجتماعی مشتمل بر 4 سؤال، عامل اعتماد مشتمل بر 5 سؤال و عامل استفادة واقعي مشتمل بر 3 سؤال مي‌باشد. با توجه به اينكه در مقياس ليكرت اندازه‌گيري پاسخها به صورت كيفي است، لذا براي تبديل آنها به پاسخهاي كمي از گزينه‌هاي اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 استفاده مي‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر مدل ارزيابي آمادگي سازماني براي جذب اثربخش پروژه‌‌هاي تحقیق در مورد موزه هنرهای معاصر تحقیق میوگرافی یا ثبت یک تویچ عضله پاورپوینت ایهام و ایهام تناسب آرایه ادبی سال سوم انسانی