👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999

پرسشنامه‌ تشخیص مدیریت دانش بوکوتیز و ویلیامز 1999

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 7

تعداد سوالات: 67

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، 1390) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد، پس از جرح و تعدیلی که با نظر اساتید مربوطه در ارتباط با حوزه‌ی مورد پژوهش در پرسشنامه‌ی مذبور صورت گرفت، نهایتاً 67 گویه برای بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در نظر گرفته شد. این پرسشنامه در مقیاس طیف پنج درجه‌ای لیکرت، شامل: بسیار زیاد با نمره‌ی 5، زیاد با نمره‌ی 4، متوسط با نمره‌ی 3، کم با نمره‌ی 2 و بسیار کم بانمره ی 1، ارزش گذاری شده است. هم چنین این پرسشنامه دربرگیرنده‌ی هفت مرحله و فعالیت مربوط به مدیریت دانش شامل: فعالیت کسب دانش با 9 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 1 تا 9)، کاربرد دانش با 9 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 10 تا 18)، یادگیری (از فرایند دانش) با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 19 تا 28)، تسهیم و مبادله دانش با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 29 تا 38)، ارزیابی دانش با 10 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 39 تا 48)، ایجاد و تثبیت دانش با 11 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 49 تا 59)، و استفاده‌ی بهینه از دانش با 8 پرسش (پرسش‌های شماره‌ی 60 تا 67) می‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت چشم و اجزاء آن دانلود پاورپوینت کامل فصل چهارم ضرب و تقسیم ریاضی پایه سوم دبستان پاورپوینت آکابان دانلود پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی پیشینه تحقیق تفكر استراتژيک