👈 فروشگاه فایل 👉

پدیدار شناسی چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

پدیدار شناسی چیست؟

مقدمه:

پديدارشناسي به عنوان يكي از مكتب هاي روشي در مطالعه علوم انساني و بخصوص علوم اجتماعي، اگر چه نزديك به بيش از نيم قرن است كه خود را با كتاب پژوهشهاي منطقي (1902-1901) ادموند هوسرل به نمود گذاشته است اما هنوز تازگي و جدل انگيزي خود را حفظ نموده است.

از اين نظر كه مكاتب و روشهاي جديدي از درون آن متولد شده اند مانند هرمنوتيك مارتين هايدگر و مرلوپونتي و گادامر، همچنين وجودگرايي ژان پل سارتر و ... .

همچنين اين روش در نقدهاي هنري و ادبي و در شكل گيري نظريات نقدي علوم انساني مانند نظريات هابرماس در زمينه روش و موضوع در علوم اجتماعي همچنين، نظريات هرمنوتيك، ساختارگرايي و فرماليسم ادبي تأثير بسزايي داشته است.

تأكيد پديدارشناسي بر شهود كه موضعي آشكار بر عقل گرايي دكارت و همچنين علم گرايي پوزيتويستي است و تأكيد بر درنظر گرفتن ساختارهاي ذهن و آگاهي و همت گماشتن به كشف اين ساختارها و ربط منطقي دادن آن با تشخيص بيروني عين ها، نمونه هايي از تلاش درخور توجه پديدارشناسي است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی دانلود پاورپوینت خورشید پشت ابر هدیه های آسمانی پنجم دبستان تحقیق نانو تکنولوچی و صنایع غذایی 40ص پاورپوینت در مورد گلوكوم پاورپوینت زیست شناسی سال دوم دبیرستان مبحث تار عنکبوت