👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره اختلالات ادراري فصل نواک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره اختلالات ادراري فصل نواک

این فایل حاوی 120 اسلاید درباره اختلالات ادراري فصل نواک می باشد

فایل شامل:

فيزيولوژ‍ي دفع ادراربسته شدن طبیعی مجرا

بي اختياري استرسي ادرار

فيزيولوژ‍ي دفع ادرار مثانه

عصب دهی (Innervation)

دفع ادرار (Micturition)

اختلالات سيستم ادراري تحتاني

ترمینولوژی

انواع بي اختياري ادرار

بي اختياري فوريتي و مثانه بيش فعال

بيش فعالي دترسورOveractive detrusor function

OABیا سندروم مثانه بیش فعال

بي اختياري مختلط

بي اختياري عملکردي و گذرا

بي اختياري خارج پيشابراهي علل

و............

قسمتی از فایل:

فيزيولوژ‍ي دفع ادراربسته شدن طبیعی مجرا

بدنبال افزايش فشار شکم، عضلات لگن منقبض ← مجرا بسته

انسداد مجرا بدليل:

- عوامل داخلي

- عوامل خارجي

آسيب ساختار پشتيبان پيشابراه ← تحرک بيش از حد مجرا

بسته شدن مجرا

عوامل خارجي: بستری گهواره مانند ایجاد کرده و در پاسخ به فشار داخل

شکم منقبض و موجب بسته شدن مجرا می شود.

- عضله لواتورآني

- فاسياي اندوپ‍‍لويک

- اتصال آنها به لگن و مجرا

عوامل داخلي: - عضله مخطط مجرا

- شبکه وريدي زيرمخاطي

- عضله صاف مجرا و عروق آن

- چین های اپيتليوم مجرا

- تونوس مجرا: با واسطه گيرنده هاي آلفا-آدرنرژيک سمپاتيک

بي اختياري استرسي ادرار

دو نوع:

الف- ناشي از تحرک بيش از حد اورترا (hypermobility)

ب- ناشي از ضعف یا نقص اسفنکتر داخلي (نارسايي ذاتي)

جراحی هم بر اساس این دو تشخیص:

نقص ذاتي اسفنکتر: Sling پوبووا‍ژينال

هیپرموبیلیتی اورترا: Colposuspension یا Burch (اورتروپکسي رتروپوبيک)

و...............

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد دوره آشنایی با مدیریت پروژه دانلود پاورپوینت مخاطرات طبیعی زمین دانلود رایگان کتاب کلاسهای بازیگری با فرمت pdf تحقیق در مورد بتن كفي 10 ص پاورپوینت ويروس موزائیک خیار و كدو