👈 فروشگاه فایل 👉

جغرافيا و قوانین ايران زمین

ارتباط با ما

... دانلود ...

جغرافيا و قوانین ايران زمین

مقدمه

آب و هواي ايران

ايران در منطقه معتدله خشك شمالي و در عرض متوسط روي كره زمين در ناحيه جنب استوايي و استوايي قرار دارد. همين موقع جغرافيايي با دوري از درياهاي بزرگ، به ويژه جريانات هوايي موجب شده است تا آب و هواي ايران خشك و بَرّي باشد، اما به سبب وسعت بسيار و وجود عوارض گوناگون طبيعي مانند ارتفاعات بلند در شمال و مغرب و پستيهاي وسيع، چون دشتهاي مركزي در داخل فلات و افزون بر آن، مجاورت درياي خزر و خليج فارس و اقيانوس هند ـ كه هر يك از اين افقها، اقليمي جداگانه مي‌سازند، ايران از اقليم مختلف و آب و هواي متنوع برخوردار است. ايران فلاتي مرتفع، نزديك به دشتهاي وسيع آسيا كه ارتفاع متوسط آن حدود 1200 متر از سطح درياست. وضع چين‌خوردگيها و ارتفاعات كه بلندي برخي از آنها از 4000 متر بيشتر است و وجود درياهاي شمال و جنوب كه دور از نواحي مركزي قرار دارند، به ويژه وضع قرار گرفتن كوهها كه بر گرد ايران حلقه زده‌اند اين كشور را از جمله كشورهاي نادر جهان قرار داده است كه مي‌توان در آن انواع آب و هوا را شاهد بود.

ارتفاع كوههاي ايران بقدري بلند است كه از تأثير بادهاي مرطوب درياي خزر، درياي مديترانه و خليج فارس در نواحي داخلي ايران جلوگيري مي‌كند. به همين سبب، دامنه‌هاي خارجي اين كوهها داراي آب و هواي مرطوب بوده و دامنه‌هاي داخلي آن خشك است. در كرانه‌هاي جنوبي درياي خزر، آب و هوا معتدل و ميزان بارندگي آن به ويژه در سواحل غربي گيلان بيشتر از ديگر نقاط است. مقدار متوسط گرماي سالانه در حدود 18 درجه سا نتيگراد است. آب و هواي قسمت غربي كشور مديترانه‌اي است و در نواحي جنوبي آن، آب و هواي نيمه صحرايي گرم نيز بر آن تأثير مي‌گذارد. در اين نواحي، تابستا نها با گرماي سختي در درّه‌ها و هواي معتدل در ارتفاعات همراه بوده و در زمستانها هواي معتدل در درّه‌ها و سرماي سخت در ارتفاعات حكم فرماست.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل district گلستان دانلود پاورپوینت گروه تروریستی داعش پاورپوینت در مورد نکاتی درباره اعتیاد برای خانواده ها و مراجعان تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم مبحث اعداد حقیقی شماره1