👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 53

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعاريف و مفاهيم تعهدسازماني

مفهوم تعهد سازماني براي اولين بار توسط وايت مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و سپس به وسيله بسياري از محققان از جمله پورتر ، موداي ، استيرز ، آلن و مي ير ، بيکر توسعه داده شد.(Demiray&Curabay,2008,39)

تعهد به افراد قدرت مي دهد و رفتارهايشان را باتوجه به شرايط مختلف تثبيت مي کند لذا مي توان گفت که تعهد سبب نوعي وابستگي اجتماعي و رواني افراد به بعضي اشخاص و يا اشيا در زندگي اجتماعي مي شود (Liou,2008,118)

در فرهنگ لغت وبستر کلمه Commit و يا Commitment به وفاي به عهد به چيزي و يا فردي معني شده اشت .تعهد تمايل بکارگيري تلاش قابل توجهي را براي بهبود سازمان و پذيرش ارزشها و اهداف آن ايجاد کرده (اينگرسول و همکاران ، 2000) و براساس نظريات انگل وپري[1] (1983) و همچنين ماتاز [2] (1988)تحت تاثير عوامل فردي و سازماني واقع مي شود.

براساس نظريه کليپ تعهد سازماني مبين رفتار افراد در جهت ارزشها و اهداف سازمان بر اساس انتظارات هنچاري و قانوني سازمانها از اعضايشان مي باشد. (Demiray&Curabay,2008,140)

وينر[3](1982) معتقد است تعهد سازماني باعث مي شود که يک شخص جهت کمال سازمانش پافشاري فداکاري نموده و بيانگر نوعي شيفتگي و تمايل افراد به سازمان مي باشد. (Liou,2008,118)

تعهد سازماني عبارت است از نوعي نگرش که در آينده زندگي کاري و کيفيت ارتباط بين يک کارمند و يک سازمان تاثير مي گذارد (Vakola & Nikolaou,2005,168)

به نظر رابينز[4]تعهد سازماني عبارت است از حالتي که فرد به واسطه عضويت درآن سازمان خود را معرفي نمايد و آرزو کند در عضويت آن سازمان باقي بماند . به عبارت ديگر تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و يک فرايند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصميمات سازماني ، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي رساند .

تعهد سازماني عبارت است از ارتباط قوي بين يک شخص با يک سازمان منحصر به فرد جهت شناسايي خود.(Mowday & Steers & Porter ,1979,224)

شلدون[5]تعهد سازماني را چنين تعريف مي کند :" نگرش يا جهت گيري که هويت فرد را به سازمان مرتبط و يا وابسته مي کند ." (ساروقي ، 1375 ، 66-65).

گريفين [6] (1999) تعهد سازماني را ديدگاهي دانسته که ميزان تطابق و تعلق فرد را به سازمان منعکس مي کند .(پازارگادي و جهانگير ، 1385 ، 5).

با مروري بر تعاريف ارائه شده ، مشاهده مي شود که اکثر قريب به اتفاق انديشمندان بر تعهد به عنوان نوعي نگرش و رفتار که ناشي از تعلق خاطر و وابستگي و وفاداري با سازمان مي باشد نام برده اند ، لذا مي توان گفت تعلق سازماني نوعي نگرش و رفتار بوده که شخص با انجام آن سعي مي کند ضمن انتساب خود به سازمان خاص ، به عنوان عضوي وفادار تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف آن سازمان به کار گيرد .

اهميت تعهد سازماني

اهميت و ضرورت پرداختن يک سازمان به تعهد سازماني و افزايش سطح اين تعهد را مي توان در موارد زير خلاصه نمود : (Steers & Porter ,1983,290)

بايد توجه داشت که تعهد سازماني يک مفهوم جديد بوده و به طور کلي با وابستگي و رضايت شغلي تفاوت دارد .براي مثال پرستاران ممکن است کاري را که انجام مي دهند دوست داشته باشند ولي از بيمارستاني که درآن کار مي کنند ناراضي باشند که درآن صورت آنها شغل هاي مشابهي را در محيط هاي مشابه ديگر جستجو خواهند کرد يا بالعکس پيشخدمت هاي رستورانها ممکن است ، احساس مثبتي از محيط کارخود داشته باشند ، اما از انتظار کشيدن در سرميزها يا به طور کلي همان شغلشان متنفر باشند.

ضمناً همانطور که تحقيقات نشان داده است ، تعهد سازماني با پيامدهايي از قبيل رضايت شغلي، حضور، رفتارسازماني فرا اجتماعي و عملکرد شغلي رابطه مثبت و با تمايل به ترک شغل رابطه منفي دارد . (فرهنگي و حسين زاده ، 1384 ، 14).

درک و ارتقا تعهد سازماني مي تواند به عنوان عامل اصلي و ضروري در راستاي بالابردن ميزان کارايي و اثربخشي به کار گرفته شود (Griffin & Hepburn ,2005,612)

تعهد ميزان اثربخشي سازماني و رضايت و خوشنودي پرسنل را تحت تاثير قرارداده و سبب مي شد که کارکناني که از تعهد بالاتري برخوردار هستند نسبت به کارکناني که تعهد کمتري دارند از شانس بيشتري جهت ادامه خدمت برخوردار باشند.(Lok & Crawford, 1999,368)

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل معادن آذربایجان غربی دانلود پلان اتوکد موزه موسیقی پاورپوینت جامعه اطلاعاتي و ويژگيهاي آن دانلود پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس دهم پاورپوینت ارائه یک شبکه عصبی فازی ژنتيکی جديد برای حل مسأله فروشنده دوره گرد