👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق روابط آب و خاک و گياه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق روابط آب و خاک و گياه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏روابط ‏آب ‏و ‏خاک ‏و ‏گياه

‏يک ‏گياه ‏علفى ‏سريع‌‏الرشد ‏عمدتاً ‏از ‏آب ‏تشکيل ‏شده ‏است. ‏محتوى ‏آب ‏گياه ‏بين ‏۷۰ ‏تا ‏۹۰% ‏مى‌‏باشد ‏که ‏بسته ‏به ‏سن ‏گياه، ‏گونه ‏گياه، ‏بافت ‏موردنظر ‏و ‏محيط، ‏متفاوت ‏است. ‏آب ‏براى ‏بسيارى ‏از ‏فعاليت‌‏هاى ‏گياهى ‏لازم ‏است:

‏۱. ‏حلال ‏بوده ‏و ‏محيطى ‏مناسب ‏براى ‏واکنش‌‏هاى ‏شيميائى ‏فراهم ‏مى‌‏نمايد.

‏۲. ‏محيطى ‏مناسب ‏براى ‏انتقال ‏مواد ‏آلى ‏و ‏معدنى ‏مى‌‏باشد.

‏۳. ‏موجب ‏تورم ‏سلول‌‏هاى ‏گياهى ‏مى‌‏شود. ‏آماس ‏باعث ‏بزرگ ‏شدن ‏سلول، ‏ساختار ‏گياه ‏و ‏شکل‌‏گيرى ‏آن ‏مى‌‏گردد.

‏۴. ‏باعث ‏آبگيرى (Hydration)‏، ‏خنثى‌‏سازى (Neutralization)‏، ‏بار ‏الکتريکى ‏روى ‏مولکول‌‏هاى ‏کلوئيدى ‏مى‌‏شود. ‏در ‏مورد ‏آنزيم‌‏ها، ‏آبگيرى ‏موجب ‏حفظ ‏ساختمان ‏آنزيم ‏و ‏تسهيل ‏فعاليت‌‏هاى ‏کاتاليزورى ‏آن ‏مى‌‏گردد.

‏۵. ‏ماده ‏خام ‏فتوسنتزى ‏فرآيندهاى ‏هيدرولتيکى ‏و ‏ساير ‏واکنش‌‏هاى ‏گياهى ‏را ‏تشکيل ‏دهد.

‏۶. ‏تبخير ‏آب ‏تعرق ‏موجب ‏خنک ‏شدن ‏گياه ‏مى‌‏گردد.

‏در ‏شرايط ‏مزرعه، ‏ريشه‌‏ها ‏در ‏خاک ‏نسبتاً ‏مرطوب ‏نفوذ ‏مى‌‏کنند، ‏درحالى‌‏که ‏ساقه ‏و ‏برگ‌‏ها ‏در ‏محيط ‏نسبتاً ‏خشک ‏رشد ‏مى‌‏نمايند. ‏اين ‏امر ‏موجب ‏جريان ‏مستمر ‏آب ‏از ‏طريق ‏خاک ‏به ‏داخل ‏گياه ‏و ‏به ‏اتمسفر ‏مى‌‏گردد ‏که ‏در ‏جهت ‏کاهش ‏انرژى ‏پتانسيل ‏صورت ‏مى‌‏گيرد. ‏مقدار ‏آبى ‏که ‏روزانه ‏از ‏اين ‏طريق ‏جريان ‏مى‌‏يابد ‏حدود ‏۱ ‏تا ‏۱۰ ‏برابر ‏مقدارى ‏است ‏که ‏بافت ‏گياهى ‏در ‏خود ‏نگه ‏داشته ‏و ‏۱۰ ‏تا ‏۱۰۰ ‏برابر ‏مقدار ‏آبى ‏است ‏که ‏براى ‏توسعه‏ٔ ‏سلول‌‏هاى ‏جديد ‏مصرف ‏مى‌‏شود ‏و ‏۱۰۰ ‏تا ‏۱۰۰۰ ‏برابر ‏مقدار ‏آبى ‏است ‏که ‏در ‏فتوسنتز ‏به ‏مصرف ‏مى‌‏رسد. ‏بنابراين ‏در ‏اولين ‏مرحله،

2

‏آب ‏از ‏طريق ‏خاک ‏به ‏برگ ‏حرکت ‏مى‌‏کند ‏تا ‏مقدار ‏آبى ‏که ‏از ‏طريق ‏تعرق ‏از ‏دست ‏رفته ‏را ‏جبران ‏نمايد.

‏به‌‏خاطر ‏تقاضاى ‏شديد ‏و ‏همچنين ‏به‌‏علت ‏اهميت ‏آب، ‏گياه ‏به ‏يک ‏منبع ‏آب ‏مستمر ‏براى ‏رشد ‏و ‏نمو ‏خود ‏نياز ‏دارد، ‏هر ‏وقت ‏که ‏آب ‏محدود ‏مى‌‏گردد ‏رشد ‏نيز ‏کاهش ‏مى‌‏يابد ‏و ‏معمولاً ‏عملکرد ‏هم ‏کاهش ‏مى‌‏يابد. ‏مقدار ‏کاهش ‏عملکرد ‏متأثر ‏از ‏ژنوتيپ، ‏شدت ‏کمبود ‏آب ‏و ‏مرحله‏ٔ ‏نمو ‏گياه ‏مى‌‏باشد.

‏پتانسيل ‏آب

‏سیستمی ‏که ‏ماهیت ‏آب ‏و ‏حرکت ‏آن ‏را ‏در ‏خاک ‏و ‏گیاه ‏بیان ‏می‌‏کند ‏بر ‏مبناء ‏روابط ‏انرژی ‏پتانسیل ‏استوار ‏است. ‏وقتی ‏که ‏آب ‏از ‏یک ‏منطقه ‏دارای ‏انرژی ‏پتانسیل ‏زیاد ‏به ‏یک ‏منطقه ‏دارای ‏انرژی ‏پتانسیل ‏کم ‏حرکت ‏می‌‏کند ‏، ‏این ‏آب ‏دارای ‏توان ‏انجام ‏کار ‏است. ‏انرژی ‏پتانسیل ‏یک ‏سیستم ‏آبکی (Aqueos) ‏، ‏در ‏مقایسه ‏با ‏انرژی ‏پتانسیل ‏آب ‏خالص ‏قیاس ‏می‌‏شود. ‏چون ‏آب ‏در ‏گیاه ‏و ‏در ‏خاک ‏معمولاً ‏به‌‏علت ‏دارا ‏بودن ‏مواد ‏محلول (Solutes) ‏، ‏از ‏نظر ‏شیمیائی ‏خالص ‏نیست ‏و ‏از ‏نظر ‏فیزیکی ‏به‌‏علت ‏کشش‌‏های ‏قطبی ‏، ‏نیروی ‏ثقل ‏، ‏و ‏فشار ‏، ‏انرژی ‏پتانسیل ‏آن ‏کمتر ‏از ‏آب ‏خالص ‏می‌‏باشد ‏انرژی ‏پتانسیل ‏آب ‏در ‏گیاه ‏و ‏خاک ‏را ‏پتانسیل ‏آب ‏می‌‏نامند ‏که ‏با ‏حروف ‏یونانی ‏سای (ψw) ‏نشان ‏داده ‏می‌‏شود ‏و ‏به‌‏صورت ‏نیرو ‏بر ‏واحد ‏سطح ‏بیان ‏می‌‏شود. ‏واحد ‏اندازه‌‏گیری ‏آن ‏معمولاً ‏بار ‏یا ‏پاسکال (Pa) ‏، ‏می‌‏باشد. ‏یک‌‏بار ‏مساوی ‏۱۰ ‏به ‏توان ‏۵ ‏پاسکال ‏یا ‏۱۰ ‏به ‏توان ‏۶ ‏دین ‏بر ‏سانتی‌‏متر ‏مربع ‏یا ‏۹۹/‏۰ ‏اتمسفر ‏و ‏یا ‏۱۰ ‏به ‏توان ‏۲ ‏ژول ‏بر ‏کیلوگرم ‏می‌‏باشد. ‏آب ‏خالص ‏دارای ‏پتانسیل ‏آب ‏صفر ‏بار ‏می‌‏باشد. ‏پتانسیل ‏آب ‏در ‏خاک ‏و ‏گیاه ‏معمولاً ‏کمتر ‏از ‏صفر ‏بار ‏می‌‏باشد. ‏یعنی ‏مقدار ‏آن ‏منفی ‏است. ‏هر ‏چقدر ‏این ‏مقدار ‏بیشتر ‏منفی ‏باشد ‏پتانسیل ‏آن ‏کمتر ‏است:

3

‏پتانسيل ‏آب ‏گياه ‏و ‏خاک ‏حاصل ‏جمع ‏چند ‏پتانسيل ‏به ‏شرح ‏زير ‏مى‌‏باشد:

ψw = ψm + ψs + ψp + ψz

=ψm ‏پتانسيل ‏ماتريک (Matrix potential)‏، ‏نيروئى ‏که ‏توسط ‏آن، ‏آب ‏به ‏گياه ‏يا ‏سطح ‏ذرات ‏خاک ‏چسبيده ‏است ‏به‌‏وسيله ‏نيروى ‏جذب ‏سطحى Adsorption‏، ‏يا ‏شعريه‌‏اى Capillarity)‏، ‏اين ‏جاذبه‌‏ها ‏فقط ‏از ‏طريق ‏اعمال ‏نيروى ‏ديگرى ‏مى‌‏توان ‏خنثى ‏کرد. ‏بنابراين ‏مقدار ‏آن ‏همواره ‏منفى ‏است.

=ψs ‏پتانسيل ‏مواد ‏محلول ‏پتانسيل ‏اسمزي. ‏انرژى ‏پتانسيل ‏آب ‏است ‏که ‏تحت ‏تأثير ‏غلظت ‏مواد ‏حل ‏شده ‏قرار ‏مى‌‏گيرد. ‏مواد ‏حل ‏شده ‏انرژى ‏پتانسيل ‏آب ‏را ‏کاهش ‏مى‌‏دهند ‏و ‏در ‏نتيجه ‏محلول ‏داراى ‏پتانسيل ‏منفى ‏مى‌‏گردد.

=ψp ‏پتانسيل ‏فشارى ‏فشار ‏آماس Turgor pressurer‏ ‏نيروئى ‏که ‏توسط ‏فشار ‏هيدرواستاتيکى ‏حاصل ‏مى‌‏شود. ‏از ‏آنجائى ‏که ‏اين ‏نيرو ‏توسط ‏آب ‏به ‏گياه ‏وارد ‏مى‌‏شود ‏بنابراين ‏داراى ‏مقدار ‏مثبت ‏مى‌‌‏باشد. ‏معمولاً ‏اين ‏پتانسيل ‏در ‏خاک ‏اهميت ‏کمى ‏دارد ‏ولى ‏در ‏سلول‌‏هاى ‏گياهى ‏داراى ‏اهميت ‏زيادى ‏است.

=ψz ‏پتانسيل ‏ثقلى ‏که ‏هميشه ‏در ‏گياهان ‏وجود ‏داشته ‏ليکن ‏در ‏مقايسه ‏با ‏۳ ‏پتانسيل ‏ديگر ‏در ‏گياهان ‏کوتاه‌ ‏قامت، ‏داراى ‏اهميت ‏ناچيزى ‏است. ‏در ‏درختان ‏بلند ‏پتانسيل ‏ثقلى ‏داراى ‏اهميت ‏است.

‏آب ‏قابل ‏استفاده‏ٔ ‏خاک

‏ريشه ‏گياهان ‏در ‏خاک ‏مرطوب ‏رشد ‏مى‌‏نمايند ‏و ‏آب ‏را ‏تا ‏زمانى‌‏که ‏پتانسيل ‏آب ‏خاک ‏به ‏يک ‏حد ‏بحرانى ‏برسد ‏از ‏خاک ‏مى‌‏گيرند. ‏آبى ‏که ‏از ‏خاک ‏مى‌‏تواند ‏از ‏طريق ‏ريشه ‏گياهان ‏خارج ‏گردد ‏به‌‏نام ‏آب ‏قابل ‏استفاده ‏يا ‏آب ‏در ‏دسترس ‏ناميده ‏شده ‏است ‏که ‏عبارت ‏است ‏از ‏تفاوت

👇محصولات تصادفی👇

روستاي يوسف آباد از توابع شهرستان قوچان دانلود پاورپوینت معرفی کشورهای همسایه ایران دانلود پاورپوینت شرکت دل پاورپوینت در مورد گونه های تریکوسترونژیلوس تحقیق مذهب زرتشت 10 ص