👈 فروشگاه فایل 👉

گواهینامه ایزو 14001چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

گواهینامه ایزو 14001چیست؟

گواهینامه ایزو 14001چیست؟

1-دامنه ی کاربرد

1-1-اجرا،نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی

1-2حصول اطمینان از انطباق با خطی مشی زیست محیطی که خود تعیین کرده است.

1-3-اثبات این انطباق به دیگران

1-4-درخواست گواهی ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی خود توسط یک سازمان برونی

1-5-تعیین انطباق با این استاندارد و اظهار آن توسط خود سازمان

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ريكاوري دانلود پاورپوینت نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی دانلود پاورپوینت پیدایش صنعت عکاسی پاورپوینت زیباشناختی و زیبایی